Положення ТОВ «СП Прем’єр» про збирання, зберігання та обробку персональних данних

Повідомляємо, що надані Вами відомості на Інтернет сайті включені до бази персональних даних ТОВ «СП Прем’єр», надалі Товариство, з метою:

 • забезпечення реалізації цивільнних правовідносин, господарських, податкових відносин, здійснення покладених на Товариство функцій, повноважень та обов'язків відповідно до чинного законодавства України про захист персональних данних;
 • ідентифікації клієнта як Користувача Інтернет сайту, для зв'язку з Користувачем у тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки Товарів, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення або реалізації бонусних програм, тощо, відправлення розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, у тому числі з метою надсилання комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини Товариства, та/або для надання Користувачам, з метою покращення якості товарів/надання послуг, формування рейтингів товарів та пропозицій, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку за ключовими словами, управління трафіком в Інтернет сайту, аналізу та прогнозування переваг, інтересів Користувачів для формування найбільш релевантних та вигідних персональних пропозицій та акційних пропозицій; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, відправка інформаційних та маркетингових розсилок (новини, акції компанії, інформацію про акції, персональні рекомендації, персональні знижки та пропозиції), що містять інформацію про товари та/або послуги, рекламні та комерційні пропозиції щодо таких Товарів та/або послуг та ін;
 • з метою надсилання розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми та/або з метою надсилання повідомлень про функціонування Товариства поштою, електронною поштою, за номером телефону, шляхом надсилання інформаційних повідомлень, тощо. Користувач може будь-якої миті відмовитися від отримання інформаційних та маркетингових розсилок – через відповідні налаштування на Сайті;
 • для виконання інших обов'язків, покладених законом на Власника персональних даних, для захисту законних інтересів власника персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані.

ПОЛОЖЕННЯ ТОВ “СП ПРЕМ’ЄР” ПРО ЗБИРАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ

Загальні положення та визначення.

Товариство не здійснює обробку даних, що належать до расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства у громадських організаціях. Інформація, що характеризує фізіологічні особливості користувачів, основі яких можна встановити їх особистість, не обробляються також.

Обробка персональних даних обмежується збиранням мінімального обсягу обов'язкової інформації, необхідного виключно для виконання запиту Користувача. У будь-якому разі при запиті необов'язкової для надання інформації, Користувачеві повідомляється про це в момент збору такої інформації. Не обов'язкова до надання інформація надається Користувачем за власним бажанням та за власним волевиявленням. Компанія використовує цю інформацію для цілей удосконалення своїх послуг, надання Користувачеві пропозицій, залежно від їх переваг та ґрунтуючись на наданій Користувачем необов'язковій інформації.

Цей Положення про обробку та захист персональних даних розроблено ТОВ “СП Премєр” (код ЄДРПОУ: 43249320, адреса: м. Бровари, вул. Залізнична 4, надалі «Власник даних» відповідно до чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI та встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту та розкриття персональних даних (далі – «Дані» та/або «Персональні дані» ») за допомогою веб-сайту: www.sppremier.com, sppremier.com.ua, sppremier.net (далі – «Сайт»). У цьому Положенні всі визначення та терміни використовуються у значенні, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 р. № 2297-VI.

Здійснивши реєстрацію на Сайті та/або авторизацію, починаючи з використання без попередньої реєстрації, Користувач надає дозвіл та згоду на обробку його персональних даних на умовах та в порядку, викладених нижче, а також підтверджує ознайомлення з цим Порядком, його прийняття та згоду з його змістом.

Під Користувачем (Покупцем, Споживачем) у цьому порядку мається на увазі будь-яка фізична та/або юридична особа, яка має доступ до Сайту та використовує його функції та сервіси.

На сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно з інформаційною метою). При переході за посиланням на інші веб-сайти, дія цього Порядку на такі сайти не буде поширюватися. У зв'язку з чим Товариство рекомендує ознайомитися з політикою у сфері конфіденційності та персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви можете бути ідентифіковані.

ПРАВА КОРИСТУВАЧА

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

 • знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
 • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;
 • пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача.

Це може бути:

 • ім'я, прізвище, по батькові (у разі наявності), номер телефону, адреса електронної пошти, дата народження, наявність дітей, стать, захоплення, наявність домашніх тварин, наявність автомобіля та його VIN-номер, мова спілкування, адреса місця проживання/знаходження/доставки, інформація про дії Користувача при використанні Сайту, IP-адреси, дані про пристрої, що використовуються Користувачем (тип пристрою, тип браузера, операційна система пристрою), історія повідомлень (інформація, що міститься у листуванні між Користувачем з адміністрацією Сайту, історія відгуків або коментарів, інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, та яка за бажанням Користувача надається їм у реєстраційній формі та/або при заповненні власного профілю, або форми зворотнього звязку, при проходженні опитування (шляхом заповнення анкети або іншим способом), або інформація отримана при усній комунікації Користувача та адміністрації Сайту, та інформація, що надається під час здійснення оплати в за допомогою платіжних сервісів. Зокрема: інформація про паспортні дані Користувача, ідентифікаційний код та ін.).

Перелік персональних даних не є постійним та обов'язковим для всіх Користувачів, а залежить від потреб та бажань самого Користувача та від тих операцій, які він виконує на Сайті.

Під даними також розуміється інша інформація, отримана з Сайту на законних підставах від третіх осіб та/або доступна з профайлів Користувача у соціальних мережах – у разі реєстрації на Сайті за допомогою служб автентифікації соціальних мереж. У такому разі Користувач надає свою згоду на обробку інформації, доступної з відповідних облікових записів (профайлів) у соціальних мережах.

Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, яку вони розміщують у загальнодоступних облікових записах. Користувач повинен усвідомити всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднить адресу або інформацію про своє місцезнаходження. Якщо Користувач вирішив авторизуватись, використовуючи службу автентифікації стороннього оператора, наприклад інформацію Facebook, Товариство може отримати додатковий профіль або іншу інформацію, доступ до якої надано такою третьою особою.

ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПІДСТАВИ ВИДАЛЕННЯ АБО ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ

Терміни обробки та зберігання даних визначаються виходячи з цілей обробки даних, а також виходячи з умов, зазначених у договорах, укладених із Користувачами відповідно до вимог чинного законодавства України. Персональні дані обробляються і зберігаються настільки довго, наскільки це необхідно для досягнення цілей, заради яких вони були зібрані, у тому числі для виконання будь-яких юридичних, бухгалтерських вимог або вимог щодо звітності, або до моменту видалення даних Користувачем, або на запит Користувача.

Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень або відкликати згоду на обробку даних. Це можна зробити у своєму Особовому кабінеті або шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу: info@sppremier.com з позначкою у темі листа «Персональні дані».

У разі відсутності активності в обліковому записі Користувача у продовж строку, що перевищує три роки, Товариство залишає за собою право видалити обліковий запис Користувача, включаючи всі особисті дані, що зберігаються в обліковому записі, що означає, що ви більше не зможете отримати доступ до нього.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані Користувачів Сайту обробляються та захищаються на захищених серверах Товариства.

УМОВИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТРЕТІМ ОСОБАМ

Товариство може здійснювати обмін даними з афілійованими особами Товариства, що діють на підставі спільної власності, які можуть опрацьовувати та використовувати дані з метою, визначеною цим Положенням.

Розкриття даних відбувається при реєстрації на Сайті, або заповненні форми зворотнього зв’язку, або замовленні Користувачем товарів/послуг, у обсязі необхідному для ідентифікації Користувача, виконання та обробки замовлення Користувача, у тому числі з метою належного здійснення розрахунків за товари/послуги та надання необхідної інформації Користувачу.

Товариство може залучати сторонніх постачальників товарів або послуг до виконання замовлення, у цьому разі такі сторонні постачальники товарів/послуг немають повноважень використовувати отримані з допомогою Сайту персональні дані, інакше ніж виконання Замовлення.

Товариство може передавати певну знеособлену інформацію, а також надавати дозвіл на збирання такої деперсоналізованої інформації безпосередньо на інтернет-сайті за допомогою відповідних технологій (дані, що не дозволяють ідентифікувати Користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою проведення маркетингових досліджень, покращення результативності рекламних пропозицій та кампаній, аналітичної діяльності, кращого розуміння, яка реклама, товари та/або послуги можуть зацікавити Користувачів, покращення загальної якості та ефективності товарів/послуг, тощо. Товариство також може здійснювати обмін даними з постачальниками товарів/послуг при проведенні на сайті конкурсів, промо-акцій з метою належного забезпечення проведення таких конкурсів, промо-акцій. У такому разі дані використовуються і можуть передаватися третім особам для цілей та з метою проведення таких конкурсів, промо-акцій, визначення переможця. У разі виграшу/перемоги, якщо конкурси, промо-акції проводяться постачальниками товарів/послуг, такі постачальники товарів/послуг можуть самостійно контактувати з Користувачами з питань проведення конкурсів, промо та акцій, визначення переможців, оформлення виграшу тощо.

Товариство здійснює обробку даних на законній та справедливій підставі. Дані не розкриваються третім особам та не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та лише в інтересах національної безпеки, економічного благополуччя та прав людини, зокрема, але не виключно:

 • за обґрунтованими запитами органів державної влади, які мають право витребувати та отримувати такі дані;
 • для цілей боротьби з шахрайством та зловживаннями на Сайті.

У разі передачі персональних даних, передбачених у цьому розділі, інформування Користувача про передачу його персональних даних залишається на розсуд Товариства.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Власник персональних даних забезпечений системними та програмно-технічними засобами та засобами зв'язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації та відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

Працівники/уповноважені особи, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх службових (трудових) обов'язків зобов'язані дотримуватися вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів про обробку та захист персональних даних.

Працівники/уповноважені особи, які мають доступ до персональних даних, у тому числі здійснюють їх обробку, зобов'язані не допускати розголошення будь-яким способом персональних даних, які були ним довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових чи трудових обов'язків. Таке зобов'язання діє після припинення ними діяльності, з персональними даними, крім випадків, встановлених законом.

Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для цілей, для яких такі дані зберігаються, але в будь-якому випадку не довше за термін зберігання даних, визначений цим Положенням за згодою Користувача.

Для захисту акаунтів Користувачів та їх персональних даних від неправомірного доступу може додатково використовуватися двофакторна авторизація, яка є додатковим рівнем захисту акаунта Користувача.

Двофакторна авторизація активується, якщо в обліковому записі Користувача є підтверджений номер телефону і виконується хоча б одна з умов, зазначених нижче:

 • в обліковому записі є підтверджений номер телефону;
 • до облікового запису прив'язана банківська картка;
 • на балансі облікового запису є доступні бонуси;

При авторизації користувача з невідомого пристрою спрацьовує двофакторна автентифікація. Тому, крім введення пароля, необхідно також ввести одноразовий, який надходить на телефон Користувача у вигляді SMS або Viber-повідомлення, або відбувається додаткова перевірка довірених пристроїв (ідентифікатор верифікованого пристрою/програми). У цьому ж повідомленні міститься інформація про параметри входу в його обліковий запис:

 • дата спроби авторизації
 • IP пристрої
 • тип клієнтського браузера

У деяких випадках, наприклад, якщо Користувач виконав занадто багато невдалих спроб авторизації, спрацьовує додатковий алгоритм захисту – введення reCaptcha (для перевірки, чи користувач не є роботом).

У цьому Положенні зафіксовані внутрішні політики та процедури збирання, обробки, використання, розкриття особистої інформації або персональних даних при використанні веб-сайту https://www.sppremier.com, https://sppremier.com.ua, https://sppremier.net. Власником даних розроблено та впроваджено внутрішні правила роботи з персональними даними, що включають процедуру видалення ряду даних після видалення особистого кабінету Користувача, рівні доступу внутрішніх співробітників Товариства до даних Користувачів, безпечний порядок обміну такими даними всередині Товариства. Товариство на постійній основі проводить аудит своїх систем безпеки з метою виявлення можливостей для покращення безпечного зберігання та використання даних Користувачів. Також Товариство дотримується вимог Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого указом Верховної Ради України від 08.01.2014 № 1/02-14 у тому обсязі, який необхідний задля саме персональних даних.

Користувач має право на отримання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, встановлених законом.

Доступ суб'єкта персональних даних (користувача) до даних про себе здійснюється безкоштовно.

Суб'єкт персональних даних (Користувач) подає запит про доступ (далі – запит) до персональних даних власнику персональних даних.

У запиті вказуються:

 • прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання (місце перебування) та реквізити документа, що засвідчує особу суб'єкта персональних даних (користувача);
 • інші відомості, що дозволяють ідентифікувати особу суб'єкта персональних даних (користувача);
 • відомості про персональні дані, за якими подається запит, або відомості про власника або розпорядника;
 • перелік запитуваних персональних даних.

Термін вивчення запиту щодо його задоволення неповинен перевищувати десяти робочих днів із дня надходження. У продовж цього терміну Власник персональних даних доводить до відома Користувача, що запит буде задоволений або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів із дня надходження, якщо інше не передбачено законом.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

Товариство може час від часу в односторонньому порядку оновлювати це Положення без попередження Користувача про такі зміни. Нова редакція Положення набирає чинності з його розміщення на онлайн-платформі, якщо інше не передбачено новою редакцією Положення. Чинна редакція Положення завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://sppremier.com.ua/privacy

У разі якщо були внесені будь-які зміни до Положення, з якими Користувач не погоджується, він зобов'язаний припинити використання Інтернет Сайту. Факт продовження використання Інтернет Сайту є підтвердженням згоди та прийняття Користувачем редакції Положення.